រថយន្តJAGUARស៊េរីថ្មី រថយន្តសម្រាប់មនុស្សជោគជ័យសម័យថ្មី បានបង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការ លើទីផ្សារកម្ពុជាហើយ | Khmer Online News
Building #37Eo-E5, St.282, Sangkat Beoung Kengkong I, Khan Chamcamon, Phnom penh , CAMBODIA. | ការិយាល័យពត៌មានទូទៅ (+855)23 640 9657/(+855)69 770 674 | Email, info@khmeronlinenews.com
the popular khmer singer

Mr,. Preap Sovath is really a Khmer singer (May 25, 1975) is really a performer throughout Cambodia. This individual sing out a great deal of song regarding Cambodian formation group phone "Rasmey Suspend Meas". This individual performs your type of tunes generally known as "Khmer Karaoke", your identify infers through the technique that many specials are generally of Vcds in contrast to Compact disks and also many VCD film pieces join karaoke-style subtitled sentiments. Preap Sovath typically shuns firmly normal Khmer tunes and also music designs, instead the tunes will be present fashion regarding Cambodia's childhood. This individual performs in several broadcast collection fashion reside display jobs and also retains residencies with Phnom Penh's golf clubs. He perform with other singer khmer like Him Sivorn , Noy vanneth , Pich Sophea and other forener. He has additionally dropped the aggregation selection Perform. not long ago they sing out the song phone "bas dong khmer (Khmer hart) : Preap sovath inch for just a regional firm "Angkor win" with an advertising in TELLY. "Ouk Sokun kanha is surely an artisan, however the performer just isn't Aok Sokunkanha around the coffee grounds of which she can easily accomplish more than a performer does" is surely an statement raised firstly by among the woman's finest fans and also after utilised by other folks. Each and every these kinds of evidence arrive at presence? This result is essentially throughout light that you'll find different illustrative words required to reflect the woman's. Getting amazing, versatile, task, devoted, respectable, continued in, knowledgeable, liberal, wise, skeptical, reliable, jr, actually, ravishing, appealing, made to your self, and also a load slowly are generally regarding the woman's. A standard target regularly appears to be asking that explain why this particular dude will be of which gifted and also the result need to be a direct result the woman's legitimacy and also becoming designed within a family members that is unique proven throughout skillfullness. Specific Existence Any first-line performer within Hang up Meas development, had been created within Chamka Wednesday neighborhood within Phnom Penh metropolis about Sept your 18 involving 1987. Possessing concluded Bak II, the girl sought after some yr college training majoring within craftsmanship with the Royal Skill School. Your ex daddy in whose title can be Aok Bony is often a play artisan along with the woman mum, In Sokun, is often a women choreographer along with educator with the Royal Skill School. She's got about three relative and is also your oldest. Your ex family members once was within very poor problem, yet better via frequent within mild involving the woman finest physical effort along with skilled accomplishment. Your ex perpetual location was in home number 2 hundred, route 1019, Phnom Penh Thmey Section, Saen Sok Commune, Cambodia. Profession Definitely the girl had been created inside a family members deep founded within tunes nonetheless she's the person who has been making precisely what she's right now himself. The lady started the woman vocation research within rousing individuals because the girl had been about 10 years of age. Although some people might Cambodian young women however played out garden soil from the woman get older, she'd function along with the woman daddy who had been a play the performer along with sang alongside. The lady took any open up doorway the girl might to demonstrate off of the woman God- granted power before a good crowd instead of release your recipient until she's at present a specialist performer. Within late 2007, your woman chose to warning any five-year agreement as a keep singer within Reaksmey Hangmeas development (HM) discovering your woman ca. currently features releaved a number of tracks that have sung by means of Aok Sokunanha and new many karaoke. for seeking the girl identify on the web at some point most of us located Ouk sokun kanha upon youtube . com Ros Sereysothea​ (1948[1] – 1977 [2]) has become the popular designer above the ultimate years related to Cambodia's Sangkum Reastr Niyum with the Khmer Republic. Your lover sang via numerous sorts yet tender ballads appear on considering that the lady's nearly all popular works. Irrespective of an exceptionally little occupation the lady having recognized employing providing numerous tunes and also starring in an handful of shows. Details of the woman lifetime usually are relatively exceptional in addition to the lady's fortune by means of Democratic Kampuchea remains the particular puzzle. The actual late California king Norodom Sihanouk referred to as Ros SereySothea "the more mature text inside the commendable dollars. ladies has become sung a lot of tunes. Sin Sisamouth appeared inside September twenty three, 1932 inside Stung Treng State, this son involving Sinn Leang as well as mother Seb Bunlei. [1] They seemed to be this most youthful involving 4 siblings, using one pal as well as a pair of sisters. His or her daddy seemed to be some sort of jail warden inside Battambang State as well as seemed to be then a gift throughout the Colonial Cambodia time. His or her daddy perished involving condition as well as the mother remarried, and the partnership triggered a pair of more young children. Sisamouth i went to Key State involving Stung Treng Primary Classes as soon as he or she seemed to be all 5. At the age of six to eight or even several, he or she began to display fascination with with his guitar, as well as yet end up being enquired to perform from college capabilities. They seemed to be also thinking about Buddhist bible verses as well as other guides, in addition to enjoying football as well as hurtling kites. Around 1951, he or she passed simple college as well as that will research medicine inside Phnom Penh, but ongoing working from being a singer as well as creating music. As he inside simple college, he or she grew to be renowned inside the college regarding the new music, as well as seemed to be enquired to be able to sing out from college events. Through the time period Cambodia seemed to be of course independence from France inside 1953, Sisamouth's okay vocal skills words arrived him a spot in country wide radio being a standard singer. They also ongoing the scientific studies, working from Preah Ketomealea Medical center.

រថយន្តJAGUARស៊េរីថ្មី រថយន្តសម្រាប់មនុស្សជោគជ័យសម័យថ្មី បានបង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការ លើទីផ្សារកម្ពុជាហើយ

Monday 28/07/2014 Time 6:39 am

Monday 28/07/2014 Time 01 : 35 pm

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន អ អិមអេ

ខេមបូឌា ដែលជាតំណាងនាំចូល និង  ចែកចាយផ្តាច់មុខ

រថយន្តJAGUAR LAND ROVER នៅកម្ពុជា បានប្រកាស

ពីវត្តមានជាផ្លូវការនៃរថយន្តJAGUARស៊េរីថ្មីសម្រាប់ទីផ្សា

រកម្ពុជានៅឯសណ្ឋាគារអាំងទែកុងធីណង់តាល់ភ្នំពេញក្រោ

មអធិបតីភាព លោកស្រី  Michelle Broadbent ភារៈធារីនៃ

ស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

។ កម្មវិធីនេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម លោកជំទា

វ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា ភ្ញៀវកិត្តិយស អ្នកសារព័ត៌មានជា

តិ និងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករ។ រថយន្តJAGUARស៊េរីថ្មីដែ

លបានបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីនោះ មាន៣ម៉ូដែល គឺរថយន្តJAGU

AR F-TYPE រថយន្តJAGUAR XF   និងរថយន្តJAGUAR XJ

ដែលរថយន្តទាំងអស់នេះ ជារថយន្តដ៏ប្រណីត និងទំនើបបំផុ

តសក្កិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់មនុស្សជោគជ័យសម័យថ្មី។

លោកស្ទីវ ម៉ាទីន (Steve Martin) យកផ្នែកធុរកិច្ចប្រចាំតំប

ន់នៃក្រុមហ៊ុនហ្គាវ៉ាអន្តរជាតិបានថ្លែងទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងដូច្នេះថា៖“យើងពិតជា

មានសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងក្រៃលែង ដែលយើងមានក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា ធ្វើជាដៃគូនាំចូល និងចែកចាយ

រថយន្តផ្តាច់មុខរថយន្តJAGUAR នៅកម្ពុជា។ សម្រាប់រយៈពេលជាង៩០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុនJaguar បានខិតខំ

អភិវឌ្ឍនូវអ្វីដែលថ្មី និងពិសេសប្លែកគេសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលគំនិតនេះត្រូវបានចាប់ផ្តើមចេញពីស្ថាបនិកក្រុ

មហ៊ុនរបស់យើងគឺលោក Sir William Lyons។​ លោកបានអះអាងថា រថយន្តនីមួយៗដែលក្រុមហ៊ុនបានផលិត​ សុទ្ធ

តែមានគុណភាពខ្ពស់ កម្លាំងខ្លាំងរឹងមាំ និងមានរូបរាងស្រស់ស្អាតដាច់គេ។ ចក្ខុវិស័យដ៏មហិមានេះ នៅតែបន្តដិតជាប់

ជាមួយយើងរាល់គ្នារហូតដល់សព្វថ្ងៃ។”លោកម៉ាទីន បានបន្ថែមទៀតថា៖ “រថយន្តJaguarគ្រប់ម៉ូដែលទាំងអស់​ សុទ្ធ

តែត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដូចៗគ្នា ដោយហេតុថារថយន្តទាំងអស់បានបង្កប់នូវភាពល្អប្រណីតឥតខ្ចោះ។ ភាពរស់រវើ

ក និងអានុភាពខ្លាំងក្លា រូបរាងស្រស់សង្ហា និងទាក់ទាញគ្រប់ក្រសែភ្នែក បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃ និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត គឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលមាននៅគ្រប់រថយន្តទាំងអស់របស់Jaguar។ក្រុមហ៊ុនJaguarគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមាន

ភាពសកម្មបំផុតក្នុងកិច្ចការងារសង្គម។ យើងពិតជាមានមោទនភាពក្រៃលែង នៅពេលដែលយើងបានដើរតួនាទីយ៉ាង

សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោក និងចក្រភពអង់គ្លេស  ព្រោះថាយើងបានបង្កើតការងារជាច្រើនសម្រាប់សង្គម ខណៈពេលដែលយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តឈានមុខគេនៅចក្រភពអង់គ្លេស   ក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោក។   ជាមួយការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍គ្រឹះរបស់យើង ក្រុមហ៊ុនJaguarនឹងនៅតែជាក្រុម

ហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងវិស័យរថយន្តប្រណីតទាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលអនាគត។”រថយន្តJAGUAR F-TYPE មា

ន២ម៉ូដែលសម្រាប់ជ្រើសរើសគឺ៖ ម៉ូដែលF-TYPE COUPE និងម៉ូដែលF-TYPE CONVERTIBLE​ ដែលក្នុងនោះចែកចេ

ញជា៣ប្រភេទម៉ាស៊ីនគឺ៖ ប្រភេទ3.0LV6 340 Supercharged ប្រភេទ3.0L V6 380 Supercharged និងប្រភេទ5.0L

V8 550 Supercharged។ ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធន៍ដ៏រីករាយ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រថយន្តនេះ

បានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីសន្លាងបំផុត រួមជាមួយលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដូចជា៖

-ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងពេលបើកបរ​​ (Adaptive Dynamic)

-បំពង់ស៊ីមាំងបែបស្ព័រ​ (Rear Sport Exhaust)

-ដំបូលកញ្ចក់កាត់បន្ថយកំដៅថ្ងៃ​(Panoramic Roof)

-កន្ទុយរថយន្តរចនាឡើងមានភាពស្រស់ស្អាតនិងអាចជួយទប់លំនឹងរថយន្តពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន​ (Hidden

Spoiler)

-ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសេរ៉ាមិច​ (Carbon Ceramic Brake)

-ប្រព័ន្ធបំពងសម្លេងលឺច្បាស់​ (Surround Sound System)

-និងប្រព័ន្ធទំនើបៗផ្សេងទៀតជាច្រើន

រីឯរថយន្តJAGUAR XF  មានជម្រើសម៉ាស៊ីន៣ប្រភេទគឺ៖ ​ប្រភេទ 2.0L I4  240 Turbocharged Petrol ប្រភេទ3.0L V6 340 Supercharged Petrol  និងប្រភេទ5.0L V8 550 Supercharged Petrol។ លក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តនេះមានដូចជា៖

-ប្រព័ន្ធសម្រួលការបើកបរ​ (Intuitive Driver Support)

-ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងពេលបើកបរ​​​​ (Roll Stability Control)

-ប្រព័ន្ធវាស់សម្ពាធខ្យល់កង់​ (Tyre Pressure Monitoring System)

-ភ្លើងមុខរថយន្តភ្លឺរេតាមចង្កូត និងភ្លើងហ្វា កូត​ ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ​ (Dynamic Headlight)

-ពោងគម្របម៉ាស៊ីន (Pedestrian Contact Sensing System)

-តួអាលុយមីញ៉ូម (Protective Bodyshell)

-ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Adaptive Cruise Control)

-ប្រព័ន្ធបញ្ជាព័ត៌មាន និងការកំសាន្ត (Information and Entertainment on Command)

-និងប្រព័ន្ធទំនើបៗផ្សេងទៀតជាច្រើន

សម្រាប់រថយន្តJAGUAR XJ មានរូបរាងពីរបែបតំរូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន គឺ​ ប្រភេទStandard Wheel Base និងប្រភេទ Long Wheel Base។ រថយន្តនេះមានជម្រើសម៉ាស៊ីន៤ប្រភេទដូចជា៖ ប្រភេទ2.0L I4 204 Turbocharged Petrol ប្រភេទ3.0L V6 340 Supercharged Petrol  ប្រភេទ 5.0L V8 470 Supercharged Petrol និងប្រភេទ5.0L V8 510 Supercharged Petrol។ រថយន្តJaguarXJ ស៊េរីថ្មី ត្រួវបានបំពាក់នូវលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដូចជា៖

–          អេក្រង់ Touch Screen ផ្នែកខាងមុខមានមុខងារពីរសំរាប់អ្នកបើកបរ និងអ្នកអង្គុយខាងមុខ

–          កៅអីម៉ាស្ស៉ាមុខក្រោយ

–          DVDចំនួនពីរ ផ្នែកខាងក្រោយទំហំ 10.2 អ៊ីង

–          តុសំរាប់ដាក់កុំព្យួរទ័រផ្នែកខាងក្រោយដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញការងារពេលកំពុងធ្វើដំណើរ

–          ទ្វារស្រូប

–          សំណាញ់ការពារកំដៅថ្ងៃនៅផ្នែកខាងក្រោយ និងចំហៀងអូតូម៉ាទិច

–          ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងក្នុងពេលបើកបរ (Dynamic Stability Control)

–          ប្រព័ន្ធជំនួយសម្រាប់ការចូលចត(Parking Ads)​

–          ប្រព័ន្ធផ្តល់ដំណឹងពេលមានរថយន្តជែង(Blind Spot Monitor)

–          ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរថយន្តតាមគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ​ (Jaguardrive Control)

–          និងប្រព័ន្ធទំនើបៗផ្សេងទៀតជាច្រើន

លោកសេង វឹង នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែករថយន្តនៃក្រុមហ៊ុនអ អិម អេ ខេមបូឌា បានលើកឡើងថា៖ “រថយន្តJAGUAR ជាប្រភេទរថយន្តប្រណីត និងទំនើបបំផុត ដែលមានដើមកំណើតមកពីចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទាល់តែម្តង។ រថយន្តJAGUAR ដែលយើងបានដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីនេះ មានដូចជា រថយន្ត​ JAGUAR F-TYPEរថយន្តJAGUAR XF និងរថយន្តJA

GUAR XJ។ រថយន្តទាំងអស់នេះជាប្រភេទរថយន្តដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងមានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាពិសេសដា

ច់គេ ក្នុងចំណោមរថយន្តដទៃទៀត។”

ជាទីបញ្ចប់ លោកសេង វឹង ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថា៖ “ពិសេសជាងនេះទៅទៀត សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលទិញរថយន្តJAGUARម៉ូដែលណាមួយពីក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា នឹងទទួលបានការធានាពីរោងចក្រផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ ឬ១០ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រ។ ក្រុមហ៊ុនក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងជួសជុលដែលបំពាក់ដោយសម្ភារៈបរិក្ខារទំនើបៗ និងគ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធល្អមកពីរោងចក្រផ្ទាល់ជាមួយនិងបន្ទប់ភ្ញៀវអង្គុយរង់ចាំប្រកបដោយផាសុកភាព និងមានផ្តល់ជាអាហារសម្រន់ និងអ៊ីនធឺណែតដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយក្រុមហ៊ុន ក៏មានជាងជំនាញជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីរោងចក្រ សម្រាប់បម្រើសេវាជូនអតិថិជនយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្ត។ រីឯបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងត្រឹម

ត្រូវ និងមានសមត្ថភាព ព្រមទាំងចំណេះដឹងផ្នែករថយន្តJAGUARគ្រប់ម៉ូដែលយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។

អំពីក្រុមហ៊ុនហ្គាវ៉ាអន្តរជាតិ អិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុនហ្គាវ៉ាអន្តរជាតិ អិលធីឌី ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនអ អិម អេ គ្រុប គឺជាតំណាងនៃក្រុមហ៊ុន Jaguar និងLand Rover​ទូទាំងពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុនហ្គាវ៉ាអន្តរជាតិ អិលធីឌីនេះ គ្រប់គ្រងលើរថយន្តLand Rover  ផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់ និងសេវាជួសជុល និងថែទាំ ដែលមានបណ្តាញតំណាងចែកចាយ៦០ប្រទេស នៅតាមបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត និងអឺរ៉ុបកណ្តាល អាស៊ីកណ្តាល អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងតំបន់អាហ្វ្រិក។

អំពីក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia

ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ទទួលនូវកិតិ្តយសយ៉ាងល្បីរន្ទឺ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាននូវសិទ្ធិចែកចាយរថយន្ត Jaguar និង Land Rover ផ្តាច់មុខ ពីក្រុមហ៊ុន Guava International Ltd ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ វត្តមាននៅក្នុងតំបន់និងការយល់ដឹងច្បាស់ពីទីផ្សារ បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនRMA Cambodia ក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើផលិតផលយានយន្តល្បីៗមកពីគ្រប់តំបន់ដ៏មានទំនុកចិត្តបំផុត។

សំរាប់ព័ត៌មានបនែ្ថមសូមទំនាក់ទំនង៖

សំរាប់ការទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន និង​កិច្ចការសារធារណៈ

ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guavauk.com  ៕

unnamed (2)

 

unnamed

unnamed (1)

unnamed (4)

អត្ថបទក្រុមហ៊ុន

រៀបចំដោយៈ ឈួនឆាយ
By: khmeronlinenews.com